Publikacja

W najnowszym numerze Forum Lingwistycznego ukazała się w wolnym dostępie publikacja opisująca budowę i zastosowania korpusu MoncoPL. Wszystkich użytkowników prosimy o jej cytowanie:

Piotr Pęzik. 'Budowa i zastosowania korpusu monitorującego MoncoPL'. Forum Lingwistyczne (7). 2020. Pp. 133-150. doi: 10.31261/fl.2020.07.11