Wyszukiwarka korpusowa Monco

Pod adresem: monco.frazeo.pl udostępniamy wyszukiwarkę korpusową Monco.

Dzięki codziennej aktualizacji i specjalnym funkcjom monitorowania nowych użyć, wyszukiwarka  może być przydatna w badaniach neologizmów, neosemantyzmów i  zapożyczeń, które pojawiły się w polszczyźnie w ciągu kilku ostatnich lat (zob. np. hejt.*, Fejs, leming, selfie).

Monco może też służyć za korpus referencyjny, zawierający najbardziej aktualne przykłady użyć wyrazów, fraz i prostych konstrukcji leksykalno-gramatycznych (np. oniryczny**, daj ać ja pobruszę…, kopać** z koń**,  fasadowy**  ). 

Moduł ekstrakcji kolokacji, umożliwia badanie łączliwości wyrazów dla jedno i wielowyrazowych zapytań.

Aktualny opis funkcji wyszukiwarki można znaleźć na stronie pomocy.  Na naszym blogu zamieszczamy informacje o nowych funkcjonalnościach. Analogiczne narzędzie jest od pewnego czasu dostępne dla danych angielskich (monitorcorpus.com).