O wyszukiwarce

Monco PL to wyszukiwarka korpusowa, która pomaga znaleźć przykłady użycia wyrazów, fraz oraz wzorców leksykalno-gramatycznych w autentycznych próbkach współczesnej polszczyzny.

Dane

Indeks wyszukiwarki zawiera obecnie ponad 8 miliardów segmentów słów i jest stale aktualizowany. Zaletą stałej aktualizacji jest możliwość wyszukiwania neologizmów, neosemantyzmów i zapożyczeń, które pojawiły się w polszczyźnie w ciągu kilku ostatnich lat (zob. np. Fejs, leming, selfie).

Pomoc

Składnię zapytań wyszukiwarki opisujemy na stronach pomocy oraz na naszym blogu. Prosimy o kontakt mejlowy w razie szczegółowych pytań i wątpliwości.

Użytkowników Monco PL prosimy o cytowanie następującej publikacji: Piotr Pęzik. 'Budowa i zastosowania korpusu monitorującego MoncoPL'. Forum Lingwistyczne (7). 2020. Pp. 133-150. doi: 10.31261/fl.2020.07.11

Zastosowania

Nasza wyszukiwarka powstała z myślą o wszystkich miłośnikach, studentach i zawodowych badaczach polszczyzny, którzy korzystają z korpusów jako źródła danych o języku. Ważną grupą użytkowników są również tłumacze i redaktorzy tekstów, którzy często używają referencyjnych korpusów językowych do weryfikacji idiomatyczności i szeroko rozumianej poprawności stylistycznej tekstów.