Kolokacje

Moduł ektrakcji kolokacji Monco umożliwia wydobywanie najczętszych współwystąpień wyrazów w próbkach korpusu.